سال نو (نیو) مبارک

در سالی که گذشت، در برابر باد و امواج شهامت کردیم.در سال جدید، ما هرگز نیت اصلی خود را فراموش نخواهیم کرد، پیش برویم و به جلو حرکت کنیم.

سال نو (نیو) مبارک!

hrth


زمان ارسال: مارس-09-2021