2020 پکن CADE به موفقیت دست یافت

CADE (نمایشگاه طراحی معماری چین)

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 29 مهرth~1 نوامبرst، 2020

شماره غرفه: W1.420

این نمایشگاه چهار روزه به پایان رسید.ALUTILE یک سالن نمایشگاه هنری را مشخص کرده است.تیم فروش حرفه ای بودن را نشان می دهد و سالن نمایشگاه بیانگر نبوغ است.

اگرچه ما پایانی عالی برای این نمایشگاه ترسیم کرده‌ایم، اما از همه افراد برای بازدید و بررسی از شرکت و کارخانه ما استقبال می‌کنیم.ما قطعا گرم ترین پذیرایی، حرفه ای ترین معرفی و صمیمانه ترین خدمات را برای مهمانان ارائه خواهیم داد.

hhtr (1) hhtr (2)


زمان ارسال: نوامبر-02-2020