پانل کامپوزیت آلومینیومی

 • رنگ طلایی مصالح ساختمانی پانل کامپوزیت آلومینیومی برای روکش دیوار

  رنگ طلایی مصالح ساختمانی پانل کامپوزیت آلومینیومی برای روکش دیوار

  اطلاعات پایه.دامنه کاربرد دکوراسیون دیوار خارجی;علامت تجاری دکوراسیون دیوار داخلی بسته بندی حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا قاب چوبی طبق مشخصات مشتری 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح با کویل پوشش داده شده اند.
 • مصالح ساختمانی پانل کامپوزیت آلومینیومی برای دیوار خارجی

  مصالح ساختمانی پانل کامپوزیت آلومینیومی برای دیوار خارجی

  اطلاعات پایه.مدل شماره4 میلی متر دامنه کاربرد دکوراسیون دیوار خارجی.علامت تجاری دکوراسیون دیوار داخلی بسته بندی حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا قاب چوبی طبق مشخصات مشتری 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح از جنس...
 • پانل کامپوزیت آلومینیومی روکش آینه نقره ای

  پانل کامپوزیت آلومینیومی روکش آینه نقره ای

  اطلاعات پایه.مدل شمارهآینه نقره ای علامت تجاری بسته حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا در قاب چوبی مشخصات 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح با لاک مخصوص پخت روکش شده اند. کاربرد مواد ویژه با دو ...
 • پانل کامپوزیت آلومینیومی روکش آینه طلایی

  پانل کامپوزیت آلومینیومی روکش آینه طلایی

  اطلاعات پایه.مدل شمارهبسته بندی حمل و نقل ALUTILE علامت تجاری Mirror Finish به صورت عمده یا در قاب چوبی مشخصات 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح با لاک مخصوص پخت روکش شده اند. کاربرد مواد ویژه با دو طرفه ...
 • 3003 آلیاژ نما مواد پانل کامپوزیت آلومینیوم

  3003 آلیاژ نما مواد پانل کامپوزیت آلومینیوم

  اطلاعات پایه.مدل شماره3003 دامنه کاربرد آلیاژ دکوراسیون دیوار خارجی;علامت تجاری دکوراسیون دیوار داخلی بسته بندی حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا قاب چوبی طبق مشخصات مشتری 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی، هر دو سطح ترکیب شده است.
 • پانل کامپوزیت آلومینیومی مواد ساختمانی هسته نشکن

  پانل کامپوزیت آلومینیومی مواد ساختمانی هسته نشکن

  اطلاعات پایه.دامنه کاربرد دکوراسیون دیوار خارجی;علامت تجاری دکوراسیون دیوار داخلی بسته بندی حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا قاب چوبی طبق مشخصات مشتری 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیومی با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح روکش کویل هستند.
 • 0.15/0.15mm پوشش پلی استر معمولی PE Core پانل کامپوزیت آلومینیومی

  0.15/0.15mm پوشش پلی استر معمولی PE Core پانل کامپوزیت آلومینیومی

  اطلاعات پایه.علامت تجاری بسته حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا در قاب چوبی مشخصات 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح با لاک مخصوص پخت روکش شده اند. کاربرد مواد ویژه با رنگ پخت دو طرفه، قسمت پشتی...
 • 0.21/0.21mm پوشش پلی استر معمولی PE Core پانل کامپوزیت آلومینیومی

  0.21/0.21mm پوشش پلی استر معمولی PE Core پانل کامپوزیت آلومینیومی

  اطلاعات پایه.علامت تجاری بسته حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا در قاب چوبی مشخصات 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح با لاک مخصوص پخت روکش شده اند. کاربرد مواد ویژه با رنگ پخت دو طرفه، قسمت عقب ...
 • پانل کامپوزیت آلومینیومی با پوشش دو طرفه PVDF برای دیوار خارجی

  پانل کامپوزیت آلومینیومی با پوشش دو طرفه PVDF برای دیوار خارجی

  اطلاعات پایه.مدل شمارهپوشش دو طرفه PVDF دامنه کاربرد تزئینات دیوار خارجی;علامت تجاری دکوراسیون دیوار داخلی بسته بندی حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا قاب چوبی طبق مشخصات مشتری 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالایی و پایینی ورق آلومینیومی، هسته پلی اتیلن غیر سمی متر...
 • پانل کامپوزیت آلومینیومی پوشش PVDF با نام تجاری Alutile برای دیوار خارجی

  پانل کامپوزیت آلومینیومی پوشش PVDF با نام تجاری Alutile برای دیوار خارجی

  اطلاعات پایه.دامنه کاربرد دکوراسیون دیوار خارجی;علامت تجاری دکوراسیون دیوار داخلی بسته بندی حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا قاب چوبی طبق مشخصات مشتری 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح با کویل پوشش داده شده اند.
 • پانل کامپوزیت آلومینیومی با پوشش پلی استر ارزان قیمت

  پانل کامپوزیت آلومینیومی با پوشش پلی استر ارزان قیمت

  اطلاعات پایه.آلیاژ 1100,3003,5005 علامت تجاری بسته حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا در قاب چوبی مشخصات 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح با لاک مخصوص پخت روکش شده اند. کاربرد مواد ویژه با پخت دو طرفه...
 • پانل کامپوزیت آلومینیومی با پوشش دو طرفه پلی استر برای مواد تابلوهای تبلیغاتی

  پانل کامپوزیت آلومینیومی با پوشش دو طرفه پلی استر برای مواد تابلوهای تبلیغاتی

  اطلاعات پایه.آلیاژ 1100,3003,5005 علامت تجاری بسته حمل و نقل ALUTILE به صورت فله یا در قاب چوبی مشخصات 1220x2440 میلی متر یا مطابق با نیاز مشتری مبدا نانچانگ، استان جیانگشی، چین.کد HS 7606 مقدمه تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم با لایه های بالا و پایین ورق آلومینیوم، مواد هسته پلی اتیلن غیر سمی ترکیب شده است، هر دو سطح با لاک مخصوص پخت روکش شده اند. کاربرد مواد ویژه با پخت دو طرفه...
1234بعدی >>> صفحه 1/4